• SCADA-SÄKERHET

  • STARK AUTENTICERING

  • KODGRANSKNING

HexBit har samlat 20 års vana av arbete med myndigheter och stora organisationer med mycket stora krav på säkerhet och kvalitet. Stor vana finns att hantera information inom alla informationsklasser, det skall därför kännas tryggt att anförtro alla typer av uppdrag åt oss där mycket hög integritet efterfrågas.

Exmpel på branscherfarenheter: SCADA energi och automation, försvar, polis, bank/finans och försäkring