Cybersäkerhet i praktiken

En kurs med praktisk förankring som ger dig grunderna i cybersäkerhet

Under försommaren kommer HexBit i samarbete med Scillani och BiTA att köra en ny spännande kurs i Cyber Security.

Dagligen kan vi läsa om cybersäkerhet och cyberhot, händelser som påverkar de tjänster vi använder med våra telefoner och datorer. Det är ett pradigmskifte vi ser där organiserad brottslighet och främmande makter har tagit steget ut i vår cyberverklighet med målsättning att förstöra, utnytja och spionera. Detta paradigmskifte ställer nya krav på kompetens och driver nya strategier för både verksamhet och säkerhet.

Kursen består av fem delmoment och två diskussionsforum för erfarenhetsutbyte:

  • Den första kursen på svenska för cybersäkerhet
  • Möt morgondagens cyberhot med start idag
  • Cybersäkerhetens ABC
  • Grundkurs i Cybersäkerhet med praktisk förankring

Efter kursen skall du:

  • Vara medveten om de vanligaste riskerna
  • Förstå vilka komponenter en säkerhetsarkitektur byggs upp av
  • Känna till olika teknologier som ger skydd
  • Kunna reagera på säkerhetsincidenter
  • Ha förmåga att ställa krav och styra säkerhetsarbetet

Målgrupp
Detta är en grundkurs i cybersäkerhet som vänder sig mot CIO eller IT-chef, linjechefer vars ansvarsområde innefattar stort beroende av digitalisering, t.ex. eHandel, media, sociala tjänster, spel, Service Managers, processägare av IT-processer, inköpare med ansvar för digitala tjänster, IT-strateger och IT-arkitekt.

Förkunskapskrav
Inga. Men vi rekommenderar att deltagarna har intresse för informationssäkerhet och Cyber security i största allmänhet.

Mer information och kursanmälan.

Lärare

John Wallhoff
John Wallhoff (CISA, CISM, CISSP)
Civilekonom med 20 års erfarenhet inom IT- och Informationssäkerhet. Är i dag verksam som rådgivare och managementkonsult inom Säkerhet, Bedrägeri, Analytics, IT Service Management i sitt företag Scillani Information AB. Han är frekvent talare på konferenser i Sverige och internationellt.
Peter Österberg
Peter Österberg
IT-säkerhetsexpert med mer än 20 års praktisk erfarenhet av informations- och IT-säkerhet. Verksam som rådgivare, utredare, kravställare och teknisk expert för system med mycket höga krav på IT-säkerhet. Peter driver det egna IT-säkerhetsföretaget HexBit AB.