Heartbleedtester

Med anledning av heartbleedsårbarheten har HexBit skapat en lättviktstjänst där vi snabbt kan hjälpa er att testa om era system är säkra avseende denna sårbarhet. Om vi identifierar några problem kan vi även hjälpa er med hur ni kan komma rätta till med riskerna.

Vi testar era interna och externa system och lämnar rapport över vilka system som eventuellt är sårbara. Detta är en lättviktstjänst där vi fokuserar på att snabbt hitta de tjänster som eventuellt är sårbara.

Kontakta oss för prisförslag för just din miljö. Tjänsten kan normalt utföras på 1-2 timmar, men tiden kan öka beroende på ert nätverks komplexitet.