HexBit AB tecknar avtal med Svenska kraftnät!

Svenska kraftnät har beslutat att teckna ramavtal med IT-säkerhetsföretaget HexBit gällande konsulttjänster inom beredskap och säkerhet. Ramavtalet omfattar alla de områden där HexBit idag verkar.

Beslutet grundar sig på den kompetens och erfarenhet som HexBit kan uppvisa inom områdena informationssäkerhet samt IT- och SCADA-säkerhet. Samt HexBits kontinuerliga hållbarhetstänk inom miljö.

”Ramavtalet ger HexBit möjlighet att leverera avancerade konsulttjänster till en av Sveriges mest spännande organisationer. Vi är väldigt stolta och glada över det förtroende som Svenska kraftnät ger oss med detta ramavtal.” avslutar Peter Östeberg, VD på HexBit.