Säkerhet för SCADA-system och medicinteknisk utrustning

HexBit kommer att gästföreläsa på KnowIT’s seminarium om Säkerhet för SCADA-system och medicinteknisk utrustning.

Linköping
30 januari, 2014, 15.00 – 17.00 Föreläsningar, 17.00 – Mingel

Stockholm
30 januari, 2014, 15.00 – 17.00 Föreläsningar, 17.00 – Mingel

Mer information och anmälan till seminariet hittar du hos KnowIT.