Säkerhetsarkitektur

image

Med gedigen erfarenhet kan god balans mellan säkerhet och produktivitet säkerställas. Kompetenser kan erbjudas oavsett om behoven gäller analys, test, design eller implementation.

Följande kan ingå:
 • Näverksarkitektur
 • Security-in-depth
 • Central logg
 • Tillgänglighetsövervakning
 • Antivirus och Vitlistniing
 • Stark autenticering
 • Brandväggar, VPN, IDS och IPS
 • Integritetskontroll
 • Backup
 • Patch management

Strukturerad testning

image

All form av testning måste utföras strukturerat och dokumenteras för att reptivitet och spårbarhet skall kunna säkerställas. Det gäller såväl leveranstester som penetrationstester. Med inarbetad metodik uppnås detta alltid.

Följande kan ingå:
 • Kvalitetstester
 • Funktionstester
 • Penetrationstester; plattform, webb, appar etc
 • Passiva penetrationstester för SCADA-miljöer
 • Cyber Vulnerability Assessments (CVA)

20 års vana med högsta säkerhet, integritet och kvalitet

HexBit har samlat 20 års erfarenhet av arbete i myndigheter och stora organisationer med mycket stora krav på säkerhet och kvalitet. Stor vana finns att hantara information inom alla informationsklassar, det skall därför kännas tryggt att anförtro alla typer av uppdrag åt oss där mycket hög integritet efterfrågas.

Exmpel på branscherfarenheter: SCADA energi och automation, försvar, polis, bank/finans och försäkring

Avancerade tjänster

image

Ibland är inte traditionella tester och analyser tillräckligt för att slutföra ett uppdrag. Vid sådana tillfällen finns ett labb att tillgå där specialanpassade metoder kan utvecklas, eller för att möjliggöra fortsatta tester utan att utsätta övrig infrastruktur för onödiga risker.

Följande kan ingå:
 • Analys av skadlig kod
 • Utveckling av exploits
 • Social engineering
 • Incidenthantering